Zahradní trampolíny se v mnoha rodinách pořizují kvůli dětem, v domnění, že jim konečně umožníte pořádně se vydovádět. Budete možná překvapeni, ale velký zájem o toto sportovní náčiní je i mezi lidmi v pokročilém věku. Jsou ovšem i výbornou terapeutickou pomůckou pro každého, kdo chce shodit přebytečná kila, ale i pro všechny, co se chtějí zbavit depresí.

děti na trampolíně u moře

Sport pro seniory

Lidé v pokročilém věku bývají méně pohybově aktivní a více času tráví odpočinkem, posedáváním, a pasivní či aktivní zábavou, která není tolik náročná na výdej energie. Pohyb je však přirozený pro každého z nás a potřebujeme jej k rozproudění lymfatického systému, k podpoře imunity a pro dobrou náladu. I starší člověk se musí pravidelně hýbat, provozovat alespoň pěší turistiku, cvičení odpovídající jeho pohybovým schopnostem, aby svůj podzim života prožil ve zdraví a v psychické pohodě.

skákající děti

Většina aktivních seniorů volí za pohybové aktivity pěší chůzi, ta je samozřejmě vhodná pro každého, zvláště pak, jde-li o turistiku v členitějším terénu, nejlépe v horském prostředí. Značné oblibě se také těší plavání, ale jestliže bychom měli doporučit něco, po čem výrazně stoupá fyzická kondice, posiluje se většina svalstva a zároveň netrpí klouby přílišnou námahou, neměli bychom zapomínat na skákání na trampolínách.

Zahradní trampolína velkého průměru

Malé průměry nářadí kolem jednoho metru nejsou tak účinné, jako zahradní trampolíny s ochrannou sítí, o průměru větším, než tři metry. Na odrazové ploše lze zařazovat různé cviky protahovací, kondiční i silové a stačí jen několik minut denně na to, abychom vydali tolik energie, jako při běhání po asfaltové silnici. Opatrným zvyšováním tréninkových dávek mohou i lidé ve velmi pokročilém věku čelit civilizačním chorobám, pokud ovšem věnují pozornost i odpočinku, dostatečně dlouhému spánku a vhodnému stravovacímu režimu.