Geotextilie jsou speciální syntetické látky, které se využívají již řadu let ve stavebních odvětvích po celém světě. Vzpomeňme kupříkladu zabezpečení terénu před sesuvy půdy anebo odlamování štěrku, což jsou poměrně běžné situace při ochraně železničních tratí. Vede-li železnice ve skalním průseku nebo ve svažitém zalesněném terénu, může tu dojít ke zřícení části skaliska nebo k zasypání zeminy traťového koridoru, a tím pádem k možnému vykolejení vlaku. Co by to znamenalo pro cestující, si jistě domyslíte.

balónky na hladině

Geotextilní látky se začaly v poslední době prosazovat i při využívání zahradních nadzemních bazénů. Ty se pokládají na rovný, upravený terén, zbavený kamenů, kořenů a stavebních sutin, aby nedocházelo k mechanickému porušování bazénového dna. Bazénové dno však nestačí zabezpečit před poškozením pouhý prosetý písek nebo hlína, terén se musí ještě pokrýt podložkou, která povrchovou vrstvu změkčí a umožní napuštění bazénu vodou. Kdyby se bazénová nádrž pokládala na terén samostatně a nebyla by napuštěna vodou, geotextilie pod bazén Chlorito by tu nebyla vůbec zapotřebí, jenže právě voda tu hraje svou klíčovou roli. Tlak vodního sloupce je natolik velký, že by mohl bazén poškodit, a veškeré přípravné práce s instalací vodní nádrže by přišly vniveč.

koupání v bazénu

Geotextilie jsou materiály, které zároveň snižují pravděpodobnost výskytu plísní a hniloby v okolí bazénu, i na jeho samotném dně, a také se podílí na tom, aby do blízkosti bazénu nepronikaly svým růstem kořeny stromů a keřů a travnaté drny.

Geotextilní podložky také pomáhají udržet bazénové dno v čistotě, pokud se rozhodnete jej na zimu ukládat například do garáže nebo do sklepa, namísto jeho zazimování. Když totiž bazén vypustíte a začnete skládat, bez geotextilní podložky bude dno pokryté nánosy nečistot a různých mikroorganismů, bude nutné nasadit účinné čisticí prostředky a desinfekci a zabere vám to mnoho času, nehledě na možné zdravotní problémy s tím spojené.