Spousta lidí má problém pochopit, kam zařadit sociální služby. Některé služby se tváří, jako by fungovaly pod zdravotnickými institucemi, jiné by člověk neznalý problematiky přiřadil například do právní vědy, další by se daly zařadit do sociologie a výzkumné činnosti. Sociální služby jako takové ale patří a fungují pod hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí a často v nich najdeme sociální pracovníky či speciální pedagogy, fungují tedy hlavně pod disciplínami sociální práce, sociální pedagogiky a speciální pedagogiky.
týmová práce
Existuje jich několik typů a jejich dělení je složité a nejednotné. Sociální službu můžeme dělit například podle cílové skupiny, dále podle poskytovatele či podle formy služeb. Sociálních skupin, které mohou sociální službu využívat, je nespočet. Mohou to být například senioři, drogově závislí, nezletilí delikventi, osoby s mentálním či fyzickým postižením a další. Organizace, která službu poskytuje, má jasně stanoveno, pro jakou cílovou skupinu je služba poskytována.
Sociální službou se rozumí nějaká činnost, kterou je pomáháno nějaké osobě, aby se mohla začlenit do společnosti. Odborně sociální služby dělíme na služby prevence, dále poradenství  a pečovatelské služby. Organizace poskytující službu může mít různé právní formy vzhledem k tomu, že sociální služby existují napříč spektrem ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru. Uživatele služby ovšem tato klasifikace nemusí nutně zajímat. Důležité je vědět, co musíte splňovat, abyste mohli službu využívat. Sociální poradenství je poskytováno v každé sociální službě, proto se neváhejte zeptat na podrobnosti, nebudete-li si s něčím jistí.
bezdomovec na ulici
Bohužel je síť služeb bohatá, ale nepřehledná. Proto pokud máte nějaký problém, který by vám mohly sociální služby pomoci vyřešit, ptejte se. Na městských úřadech či v nejbližších občanských poradnách vám pomohou se zorientovat.