Chcete-li udržovat bazénovou vodu v bezvadné kvalitě, je nutné používat k její úpravě určité chemické prostředky. Jejich dávkování ale není jen tak. Zásadní hodnotu, od které se vše odvíjí, je znalost pH vody. Tato hodnota zjednodušeně ukazuje, jak moc je prostředí kyselé či zásadité. Správné pH se musí pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,5.
Jen při dodržení tohoto rozmezí budou přípravky určené k úpravě bazénové vody fungovat správně a stoprocentně. Je tedy třeba pH kontrolovat, nejen před začátkem dávkování přípravků, ale také průběžně, během sezóny. Tuto kontrolu provedete snadno pomocí testerů.
Zjistíte-li, že je pH příliš nízké, je nutné ho zvýšit a to lze udělat snadno a rychle pomocí přípravků pH plus.water

Zvolit můžete mezi kapalnou nebo granulovanou formu výrobku

Přípravek pH plus seženete ve dvou formách https://www.chlorito.cz/ph-plus, v kapalné a granulované.
· Kapalný přípravek pH plus
Výhodou této formy přípravku je snadnost aplikace. Jde vlastně o roztok, který stačí naředit ve větším množství vody a můžeme ihned použít do bazénu, žádné složitosti. Vždy se však řiďte pokyny výrobce a dbejte opatrnosti, hrozí potřísnění při manipulaci. Dávkování 20 ml – 90 ml/ 10000l umožní zvýšení pH o přibližně 0.2.

· Granulovaný přípravek pH plus
Ani zde není aplikace složitá. Potřebné množství stačí rozpustit ve 3 – 5 l vody a použít do bazénu. Dávkování 70 g – 100g/ 10000l vody dokáže hodnotu zvýšit o 0,2. Vždy se ale řiďte přesnými pokyny výrobce. Při použití této formy přípravku nehrozí žádné potřísnění při manipulaci s ním.
Po aplikaci přípravku vždy zkontrolujte hodnotu pH a pokud je stále nízká, postup opakujte. Přípravek do vody dávejte při zapnuté filtraci či protiproudu, zajistíte tak distribuci do celého vodního prostředí.
Přípravky pH plus lze využít před aplikací přípravků chlorové, bromové i kyslíkové chemie pro úpravu bazénové vody.pool1