Inflace můžeme jednoduše definovat jako proces postupného znehodnocování měny v důsledku růstu cen.  Jednoduše to znamená zdražení produktů, kdy si za sto korun českých koupíte méně než před měsícem.
Bývá to důsledkem dlouhodobé nerovnováhy trhu. Dochází při ní ke zvyšování celkové hladiny cen statků a služeb v průběhu delšího období. Mzdy tedy stagnují, klesají nebo i dokonce lehce stoupají, a to vede ke snižování kupní síly peněz.
Narůstá nejistota ve společnosti, a to jak z pozice zaměstnanců, tak podnikatelů.
inflace na tabuli
Můžeme zde zmínit 3 kategorie. První je mírná, při které ceny sice stoupají ale jen v přiměřené míře, a tudíž nijak zvlášť nezasahuje do běžného života. Další kategorií je pádivá, ta už je o něco nepříjemnější, protože dochází ke zvýšení en o desítky až stovky. Kupní síla je znehodnocená a lidé se snaží co nejrychleji zbavit se svých úspor což ovlivňuje ekonomický proces. Nejvíce nepříjemná je ale hyperinflace. To je obrovské zvýšení cen o stovky ale až tisíce. Dochází k dezorganizace národního hospodářství, peníze neplní své ekonomické funkce a znovu vzniká naturální směna, která byla oblíbená v pravěku.
inflace na tabuli
Inflace tedy snižuje životní úroveň. To je souhrn řady hmotných a nehmotných složek, které na určité úrovni uspokojují lidské potřeby. A to jak hmotné (čili materiální) a i nehmotné (čili duchovní)
Můžeme ji posuzovat dle řady činitelů jako například Osobní spotřeba obyvatel což je index spotřebitelských cen a objem spotřebního koše (kolik a čeho se spotřebuje v dlouhodobém měřítku) a například úroveň bydlení nebo úroveň životního prostředí
V neposlední řadě nám ještě chybí posvítit si na deflaci. Je to proces, při kterém dochází ke zvyšování kupní síly peněžní jednotky a odčerpáváním části papírových bankovek. Jednoduše to znamená, že ačkoli se ceny zboží snižují nedochází ke koupi, protože lidé buď nemají finanční prostředky anebo je nechtějí utrácet. I v takovém případě je narušen tržní mechanismus a peníze neplní svou oběhovou funkci.