Poskytnutí sídla spoleÄnosti a možnost využít nabídku služeb virtuální kanceláře pÅ™edstavuje kompletní servis, který v koneÄném důsledku maximálnÄ› pozitivnÄ› ovlivní vaÅ¡e podnikání. Poskytnutí sídla dodá firmÄ› reprezentativní adresu a zvýší tak její prestiž a důvÄ›ryhodnost, což se odrazí příznivÄ› v kontaktech s obchodními partnery. A služby virtuální kanceláře pÅ™inesou nemalé finanÄní úspory. Není nutné platit pronájem fyzické kanceláře, ani její vybavení, zamÄ›stnance a další služby spojené s jejím chodem. Jestli hledáte kvalitní a spolehlivý administrativní servis na profesionální úrovni, tak sáhnÄ›te po nabídce spoleÄnosti Profisídla.cz s.r.o. Tuto doplňující službu můžete využít naprosto podle svých pÅ™edstav. Ale stoprocentnÄ› s ní uÅ¡etříte. ÄŒas i peníze.

Příjem a úschova poÅ¡ty, oznámení e-mailem o doÅ¡lé poÅ¡tÄ› a o možnostech jejího vyzvednutí, pÅ™eposílání poÅ¡ty na adresu urÄenou klientem, skenování poÅ¡ty, příjem telefonních vzkazů a jejich pÅ™edávání na e-mail klienta, pronájem krátkodobých kanceláří Äi zasedacích místností. VyÅ¡kolený sekretariát, precizní a spolehlivý servis. To jsou služby virtuální kanceláře z nabídky spoleÄnosti Profisídla. Je to nabídka, která zajistí stejnÄ› efektivní vedení administrativy jako je tomu v klasické kanceláři, ale s nesrovnatelnÄ› nižšími náklady na provoz. Využijte nabídku služeb ve stejném rozsahu a kvalitÄ› jako v kanceláři tradiÄní a vÄ›nujte síly svému pracovnímu úspÄ›chu.