K jedné z výhod betonových plotů v Pohořelicích patří stavebnicový systém sestavování celé konstrukce. Výstavba může probíhat zcela nezávisle na pojivech, která bývají podmínkou k úspěchu při budování staveb z cihel a tvárnic. Jistě si nedovedete představit, že byste kladli cihlu k cihle na sebe bez malty, to by se zídka velmi brzy zřítila, ovšem pro betonový plot to neplatí, tam se pouze zabetonují do země prefabrikované betonové sloupky s drážkami a do nich se pak zasunou všechny ploché panely. Systém je propracovaný tak, aby bylo možno panely v drážkách udržet i bez lepidel a tmelů pouze vlastní vahou a výhodou je, že panely lze využít i jinde, pokud se například stěhujete anebo chcete koncepci oplocení pozměnit. Stačí jen panely vysunout z drážek a objednávat již pouze nové sloupky s využitím původních panelů.

břečťan na zdi

Z předchozího odstavce může vyplynout, že se jedná o velmi snadné sestavování dílů do sebe, podobně, jako si děti hrají s důmyslně řešenou stavebnicí. Možná si i v této souvislosti vybavíte legendární stavebnici Merkur, která dětem umožňovala neskutečně kreativní zábavu. Ono by to v zásadě pravdivé bylo, kdyby ovšem nešlo o velmi těžká břemena. Každý sloupek totiž váží něco kolem třiceti kilo a každý z panelů přes sedmdesát. S takto těžkým materiálem se navíc musí pracovat velmi obezřetně, protože pád betonového dílu na zem může způsobit jeho nevratné poškození, zejména může prasknout nebo se kus odlomit.

cihlová zeď

Bez mechanizace se zřejmě neobejdete

Stavět plot bez mechanizace je nejen velmi riskantní, co se týče poškození stavebního materiálu, ale i s ohledem mna vaše zdraví. Jen si představte, že zdviháte jednu desku za druhou do výšky dvou metrů, a takových desek nebude pět, čest, ale třeba v délce celé parcely čtyřicet nebo padesát. Budete zkrátka potřebovat kladkostroj či mobilní jeřáb, a u delších plotů se již vážně vyplatí uvažovat o výstavbě na klíč, např. firmou, která vám dodávala materiál.